Igrišče na jezeru

Igrišče pri jezeru

Nosilec projekta: KS Rakitna

Partnerji v projektu: Občina Brezovica, Mesarija in kuhinja Krušič d.o.o., ŠD Rakitna

Vrednost celotnega projekta: 31.640,54

Višina sofinanciranja: 20.754,58

Trajanje projekta: 

Povzetek projekta:
Operacija vključuje vzpostavitev nove rekreativne infrastrukture, namenjene zlasti turistom, otrokom in mladostnikom  ter uporabnikom MKZ Rakitna. Obsega izgradnjo otroškega igrišča z dvemi kompleksnimi igrali, balvansko plezalno steno, večfunkcijsko igralo z igralnim stolpom, lestvijo ali plezalno steno z oprimki  za dostop, toboganom in dvema gugalnicama ter sedišči s pogledom na jezero.

Cilji:
-nadgraditi rekreativno infrastrukturo na Rakitni

-povečati atraktivnost Rakitne in območje jezera

-vključiti vsaj 100 udeležencev ranljivih skupin 

Aktivnosti:
– Ažuriranje DIIP z CBA

-zemeljska dela, izgradnja polja z varnostno površino in zamejitvenim zidom

-nakup in postavitev plezalnega balvana

-nakup in postavitev večfunkcijskega igrala

-leseno sedišče

-varnostni pregled in izdelava varnostnega načrta in načrta rednega vzdrževanja

Rezultati:

– nadgrajena rekreativna infrastruktura na Rakitni

– vpliv operacije na vsaj 5000 prebivalcev

Povezave:

Evropske komisija, EKSRP

Program razvoj podeželja RS (PRP)

LOGO-EKSR